Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Celibát učitelek aneb co mě zaujalo na dějinách pedagogiky

Předmět Dějiny pedagogiky byl jeden z nejtěžších (pro mě nejtěžší)  na oboru pedagogika.  Dva semestry jsem se potýkala s velikým množstvím informací, snažila se budovat vědomosti o významných pedagogických osobnostech a systémech ve školství. Zjistila jsem při té příležitosti, jak chabé jsou mé základy v oblasti obecných dějin. Dějepis mě nikdy příliš nebavil. Veliký důraz se kladl na letopočty a ty já si špatně pamatuji.

První semestr byl zakončen zápočtem. Pro jeho splnění bylo třeba zvládnout velice obtížný test. Několika šťastným, včetně mě, se podařilo test napsat na trojku a tudíž na první pokus. Opravné testy byly totiž ještě složitější. Když takhle vypadal zápočet, hrozili jsme se zkoušky v příštím semestru.  Ta nás potom udivila svou jednoduchostí, neboť spočívala v přečtení tří nebo kolika knih, z nichž o jedné jsme pak měli vyprávět. 

Kdy to začalo být zajímavédobove

Až při vypracovávání otázek na soubornou zkoušku mě dějiny začaly trochu bavit. Velkým impulzem byla nová záliba, kterou jsem našla v ostrostřelcích. Skupina kamarádů založila historickou společnost věnující se době Rakouska-Uherska a já se k nim přidala. Tak jsem se  začala zajímat o to, co se nosilo, jak lidé žili a jak se bavili. Najednou mě bavilo dozvídat se o všem, co se týkalo období kolem roku 1900.  Tady na fotce to jsem já. :-)

Celibát učitelek

Zajímavým faktem pro mne  byl například celibát učitelek a jeho zrušení v roce 1919. Toto datum se hezky pamatuje a této informace jsem využila i při několika pedagogických rozpravách, i u zkoušek. V roce 1919 byl zákon přikazující celibát  nahrazen zákonem 455/1919 Sb. ze dne 24. července 1919, který však pro změnu ukládal, že pokud se chtěla učitelka vdát dříve, než jí skončí „počáteční služba“, musí mít souhlas okresní školní rady. Údajně tento zákon platí dodnes !!! (viz článek v Lidových novinách http://www.lidovky.cz/ucitelky-se-nesmeji-vdat-jen-tak-rika-to-zakon-foi-/ln_domov.asp?c=A100101_110131_ln_domov_tej )

 O celibátu učitelek z Wikipedie:

„V českých zemích je známý zejména celibát učitelek, který byl v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zaveden zemskými zákony v první polovině prvního desetiletí 20. století a nepřežil ani 20 let. V Čechách § 51 z. z. ze dne 27. ledna 1903 stanovil, že provdání se učitelky má býti pokládáno za dobrovolné vzdání se služby. Na Moravě byl zaveden celibát učitelek § 14 z. z. ze dne 26. prosince 1904, podle kterého prozatímně a definitivně ustanovené učitelky a definitivní učitelky ručních prací vystoupí provdáním se z úřadu učitelského, při čemž mají dostati odbytné nepřesahující posledního ročního služného. Ve Slezsku byl celibát učitelek stanoven § 21 z. z. ze dne 6. listopadu 1901 a nevztahoval se na učitelky ručních prací. Rakousko-uherské říšské zákony celibát učitelek nenařizovaly, na Slovensku nebyl zaveden.

V červenci 1919 byl československým zákonem č. 455/1919 Sb. se zpětnou platností od 1. listopadu 1918 zrušen celibát učitelek, které již absolvovaly „počáteční službu“. I tento zákon však podmiňoval sňatek začínajících učitelek (po dobu výkonu „počáteční služby“) povolením okresní školní rady. Učitelkám, které se kvůli sňatku vzdaly místa, přiznával zákon odbytné, a to se zpětnou platností i pro učitelky, které se vzdaly kvůli sňatku místa před vydáním zákona.

Jako možný důvod pro celibát učitelek bylo zmiňováno, že by šlo o dvojí sociální zabezpečení: manželství bylo v té době chápáno jako sociální zabezpečení ženy, učitelkám příslušelo zvláštní sociální zabezpečení a celibát měl bránit zneužívání této podpory. Jinou námitkou bylo, že povinnosti v domácnosti a ve škole nelze skloubit dohromady; v té době však bylo mnoho provdaných obchodnic, živnostnic, rolnic a dělnic, které celibátu nepodléhaly.

Během první světové války se názory školských úřadů na celibát učitelek změnily v negativní. Podle odpůrců celibátu školské úřady došly k názoru, že svobodné učitelky, podobně jako staří mládenci, velmi často nesprávně pohlížejí na různé otázky životní a nemajíce a neznajíce vlastního rodinného života, měří vše z úzkého, velmi často sobeckého svého hlediska.

Jako důvody ke zrušení celibátu učitelek bylo navrhovateli uváděno, že celibát brání učitelkám v plném rozvití ženské individuality a v plnění základního životní poslání ženy, t. j. založiti vlastní rodinu a vychovávati vlastní děti. Povinný celibát učitelek podle navrhovatelů omezuje přirozená práva člověka a je přežilým a ve svobodné demokratické republice nemožným zařízením, které je v rozporu i s prosazovanou rovností mužů a žen. V ženách, které byly nuceny se kvůli sňatku vzdát učitelského povolání, stát ztrácí řadu zkušených a kvalifikovaných sil a část kapitálu investovanou do jejich vzdělání, a u žen, které se jednou chtějí provdat, požadavek celibátu způsobuje, že učitelské povolání berou pouze jako přechodné a proto se k němu nesnaží přilnout celou duší, což je na újmu škole, výchově a zájmu žáků i prestiži povolání. V učitelkách, které se zříkají manželství, ztrácí národ řady inteligentních matek a dobře vychovaných a zdatných dětí. Osamělý život učitelek zejména na venkově způsobuje předčasné vyčerpání jejich sil a předčasné odchody do předčasné penze ze zdravotních důvodů. Provdaná učitelka také může na venkově lépe působit v pedagogické, hygienické a hospodářské osvětě nejširšího okruhu žen, zatímco rady neprovdané učitelky přijímají ženy s nedůvěrou, protože teoretické rady nejsou podloženy praktickým osobním příkladem.

Ještě v roce 1929 byla podána v československém parlamentu interpelace z obavy, že se znovu chystá zavedení celibátu učitelek.“

 

Celé znění zákona z roku 1909: portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/​download.jsp?s=1&l=455/1919


    hodnotil 1 uživatel

3 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Milá Jano, díky za informaci. Sice tento problém už asi řešit nebudu, ale i tak je to zajímavá (humorná) informace. Docela by stálo za to zjistit, kdy a jak končila "počáteční služba". Trochu v tom vidím souvislost k kvalitním/zkušením pedagogem... Tedy kdy a jak se pozná takový klenot?
  Děkuji za podnět k zamyšlení.

 2. avatar

  Něco jsem našla na wikipedii a přidala do příspěvku.

 3. avatar

  Od roku 1869 do roku 1950 se učitelé vzdělávali na Učitelských ústavech. Což byly v dnešním smyslu střední odborné školy. Studium trvalo 4 roky a bylo ukončeno maturitou. Pak musel dotyčný minimálně 2 a maximálně 5 let působit jako "podučitel" než mohl jít ke "zkouškám učitelské způsobilosti". Teprve potom se stal plnohodnotným učitelem. Tak předpokládám, že to je právě ta "počáteční služba".
  PS: To si nepamatuji z hlavy, ale sáhla jsem do své krabice od vysavače, kam ukládám své studijní materiály z VŠ. :-D

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.